“กีฬาช่วยให้จิตใจที่แข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นเรียนรู้มากขึ้นในห้องเรียน”

"กีฬาช่วยให้จิตใจที่แข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นเรียนรู้มากขึ้นในห้องเรียน"

สันติภาพ ความอดทน ความเคารพและการไม่แบ่งแยกเป็นค่านิยมที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ผ่านเกมฉันเชื่อว่าเราต้องการการผสมผสานของวัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงระดับการเรียนรู้ในเมืองใหญ่ๆ เช่น ละฮอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาไม่เพียงพอ การส่งเสริมการอ่านและ

หนังสือเป็นหนทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

ฉันได้รับโอกาสในการดำเนินการรณรงค์ด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) ในเทศกาลวรรณกรรมเด็ก ฉันจัดประชุมกับเด็กๆ หลายครั้งเพื่อสอนพวกเขาถึงคุณค่าที่แตกต่างกันผ่านกีฬา พวกเขาเรียนรู้ความสงบ ความอดทน ความเคารพ ความรับผิดชอบ ความไว้วางใจ และการรวมตัวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของทีมระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีม ซึ่งช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ พวกเขายังได้เรียนรู้ความรับผิดชอบซึ่งช่วยให้พวกเขากลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมในระยะยาวค่านิยมของความไว้วางใจและการไม่แบ่งแยกสอนให้เด็กรู้จักวิธีไว้วางใจเพื่อนฝูงและรวมเอาคนโดดเดี่ยวในสังคม 

ความไว้วางใจช่วยให้คุณรู้จักเพื่อนใหม่และให้ความมั่นใจในการเรียนรู้และบรรลุสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ การรวมเข้าด้วยกันช่วยให้คุณส่งเสริมความเท่าเทียมกันและรวมถึงผู้คนแม้จะมีความแตกต่าง – ตัวอย่างเช่นรวมถึงเด็กที่มีความพิการในโรงเรียนที่มีเด็กที่ไม่มีความพิการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการเรียนรู้ค่านิยมหลักเหล่านี้ที่โรงเรียนจะสอนเด็กๆ เกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวก ในอนาคต คนรุ่นหลังจะเติบโตขึ้นไปอีกแบบ ค่านิยมเหล่านี้จะช่วยขจัดความคลั่งไคล้สุดโต่งออกจากระดับรากหญ้าเด็กๆ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความอดทน ซึ่งส่งเสริมสันติภาพจากมุมมองที่กว้างขึ้น ความอดทนสอนให้คุณฟัง เข้าใจ และเคารพความแตกต่างของความคิดเห็นและความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนา

กิจกรรม SDP เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และการทำตามกฎของเกม การเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานช่วยสร้างเพื่อนและพัฒนาบุคลิกภาพ เด็กมีสมาธิและสร้างสรรค์มากขึ้น ที่โรงเรียน ฉันได้เรียนรู้ว่ากีฬาทำให้สุขภาพจิตและร่างกายดีขึ้นได้อย่างไร เราจำเป็นต้องทำให้เด็กๆ ของเราฝึกกีฬาในโรงเรียน เนื่องจากจิตใจที่แข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสมาธิจะเรียนรู้มากขึ้นในห้องเรียน ฉันจะสรุปด้วยตัวอย่างกิจกรรม SDP จากเซสชันของฉัน “สุนัขจิ้งจอกกับไก่” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉันดูแล ในกิจกรรม กลุ่มเด็กช่วย “ไก่” หนีจาก “จิ้งจอก”เกมนี้พัฒนาปัจจัยที่ไว้วางใจในผู้เข้าร่วม เนื่องจากพวกเขาทำงานเป็นทีมโดยไม่มีความแตกต่าง พวกเขาปฏิบัติตามกฎ (ความรับผิดชอบ) และทุกคนเท่าเทียมกันและเคารพซึ่งกันและกัน 

การเล่นตามกฎเหล่านี้จะสอนให้เด็กมีความอดทนและวิธีพัฒนาจุดแข็ง

ฉันหวังว่าเพื่อนนักเคลื่อนไหวและภาคประชาสังคมจะเล่นบทบาทของพวกเขาเพื่อรวมกีฬาในโรงเรียนของรัฐละฮอร์ ระหว่างที่ผมไปเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในละฮอร์และเขตใกล้เคียง ข้าพเจ้าเห็นว่าเด็กๆ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและโอกาสในการฝึกกีฬาไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้นที่จำเป็นในการทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาและสันติภาพ กีฬาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ถูกกดขี่ สนามกีฬาหรือสถานที่เล่นกีฬาจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ และภูมิหลังมาพบปะกันเพื่อเล่น ดูทีม/นักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ หรือมีช่วงเวลาที่ดี หากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผลลัพธ์ก็คือการรวมเข้าด้วยกัน และด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา จะไม่มีความจำเป็น

ในการใช้ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้กีฬามีบทบาทที่ดีขึ้นในสังคม มันสามารถเริ่มต้นด้วยความคิดริเริ่มบนท้องถนน เช่น การสร้างการแข่งขันบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเล่นได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา และการแนะนำทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อเคารพแฟน ๆ ของพวกเขาในรูปแบบโต้ตอบ ไม่เพียงแต่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่: “ห้ามเหยียดเชื้อชาติ” ในขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนให้เห็นกีฬาและการกีฬาสำหรับองค์กรพัฒนาที่มีความหลากหลายมากขึ้นในพนักงานและคนที่ทำการตัดสินใจในขณะที่ “การทำให้กีฬาเป็นสถานที่และพื้นที่ปลอดภัย” ควรทำด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนจะกดดันรัฐบาลแห่งชาติและหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกีฬาให้ลงทุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ในอดีต เราเคย

เห็นคนกลุ่มเดียวกันที่มีอำนาจทำสิ่งเดียวกันมาโดยตลอด หากสถาบันเหล่านี้มีความรับผิดชอบ ก็จะมีธรรมาภิบาลด้านกีฬาที่ดีขึ้น และเงินจะถูกนำไปลงทุนในวิธีที่ดีกว่าในผู้คนที่ทำให้กีฬาเป็นอย่างที่มันเป็นและจะเป็นได้ และสถานที่/ชุมชนเหล่านั้นที่สามารถใช้กีฬาเพื่อพัฒนาได้ หลายสถาบันเหล่านี้สามารถเปลี่ยนโลกได้และพวกเขารู้ว่าพวกเขามีอำนาจที่จะทำได้ พวกเขาแค่มีคนจัดการพวกเขาที่ไม่ใส่ใจคงจะวิเศษมากที่มีผู้หญิง LGBTQ+ ผู้พิการทางร่างกาย หรือบุคคลอื่นใดที่แตกต่างจากปกติในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับดูแลกีฬา ในขณะเดียวกัน โรงเรียนที่ให้ความรู้แก่พลเมืองที่ต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าและต้องการใช้สิ่งที่กีฬาได้สอนพวกเขาให้ดี